Algoloji Nedir?

Algoloji (Ağrı Bilimi)  ülkemizde diğer tıp branşları ile karşılaştırıldığında yeni bir bilimdir. Bir çok kronik ağrıyı medikal veya minimal invazif işlemlerle tedavi eden bir bilim dalıdır.

Kronik ağrı nedeni ile kliniklerimize en sık başvuru nedenleri;

– Başağrısı, migren, gerilim tipi başağrıları, yüz ağrıları, nevraljiler
– Cerrahi gerektirmeyen boyun ve sırt ağrıları
– Kol ve omuz ağrıları
– El bilek ağrıları, el bilek sıkışma sendromu ağrıları
– Diyabete bağlı el ve ayaklarda ve parmak uçlarında oluşan üşüme, karıncalanma ve uyuşma ile karakterize nöropatik ağrılar
– Cerrahi olan ya da olmamış bel fıtığı kaynaklı ağrılar
– Kalça eklemi kaynaklı ağrılar
– Damar tıkanmaları veya dolaşım bozukluğuna bağlı ağrılar
– Kanser ağrısı
– Ameliyat sonrası ameliyat yerinde geçmeyen ağrılar

olarak sayılabilir

Ağrının Teşhisi ve Ölçümü

Hastalarımızın bize başvurusu ile çok ayrıntılı ağrı hikayeleri alınıp, ağrı çeken kişiye ait olan bu duygu nedeni ortaya çıkarılmaya çalışılır. Subjektif, dışarıdan ölçülemeyen, görülemeyen ağrının nedeni için bir takım kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Ağrıyı ölçmek için genel olarak vizüel analog skala (VAS) kullanılmaktadır.

Nasıl Tedavi Edilir?

Ağrı kliniklerinde ağrı tedavisi için kullanılan başlıca yöntemler ilaç tedavileri ve girişimsel ağrı tedavisi yöntemleridir. Minimal invaziv yöntemler olarak tanımlanan bu girişimler tedavisi güç ağrılarda kolay ve etkin bir şekilde ağrının kesilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu yöntemlerin başlıcaları sinir blokajlarıdır. Örneğin, yüzde çok şiddetli elektrik çakması tarzında ağrı şikayetiyle kendini gösteren trigeminal nevraljide trigeminal sinire uygulanan blok işlemleri ile ağrının uzun süreli olarak (3-8 sene arası) ortadan kalkması sağlanır. Benzer şekilde bel ve boyun kireçlenmesine bağlı ağrılarda kireçlenen eklemlerin sinirlerine uygulanan blokla ağrı giderilir. Toplumda sık görülen bel ve boyun fıtıklarında uygulanan çeşitli enjeksiyonlar veya omurlar arasındaki diske uygulanan yöntemlerle fıtığın gerilemesi ve ağrının ortadan kalkması sağlanabilir.

Bu girişimsel yöntemler yaklaşık 15-30 dakika sürer, lokal anestezi altında ve hasta hafif uyutularak uygulanır. Bu nedenle hastalar ağrı ya da başka bir rahatsızlık hissetmezler. Enfeksiyondan korunmak amacıyla tüm işlemler, steril ameliyathane koşullarında ve tek kullanımlık malzeme ile yapılır.

Kliniğimizde uygulanan bazı girişimsel ağrı tedavisi yöntemleri

Epidural ve transforaminal enjeksiyon: Omurganın bel, boyun ve sırt bölümlerinden kaynaklanan fıtıklarda, fıtığın sinirlere bası oluşturarak ağrıya yol açtığı omurilik bölgesine ilaç enjekte edilerek bası ortadan kaldırılıp ağrı tedavi edilir.

Epiduroskopi adeyolizis: Bel veya boyun fıtığı ameliyatları sonrası ameliyat bölgesindeki sinirlerin çevresinde oluşan yapışıklıklar şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu durumda omurga kanalına özel bir cihazla girilerek yapışıklık olan bölgeler görüntülenerek ilaçlar ile yapışıklıkların ortadan kaldırılmasına çalışılır.

Radyofrekans termokoagülasyon: Yüksek frekanslı radyo dalgaları yardımıyla ısı oluşturularak sadece ağrıyı ileten sinirlerin devre dışı bırakılması yöntemidir. İişlem sonrasında hastada herhangi bir hareket kısıtlanması oluşmaz. Faset eklem ağrılarında, trigeminal nevraljide, omuz eklem ağrılarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Nörolitik bloklar: Özellikle pankreas kanser ağrılarında, nevraljilerde, sinirlerin nöroliz yapan ilaçlarla bloke edilmesi ve ağrı iletiminin engellenmesi yöntemidir.

Sempatik bloklar: Özellikle bacakları besleyen damarlarda tıkanma sonucu oluşan ağrılarda (Burger hastalığı) ve bazı nöropatik ağrılarda sempatik bloklar uygulanır.

Epidural port kateter: Epidural (omurilik kanalı) bölgeye çok ince bir kateter takılıp, bu kateterden morfin verilerek ağrını kesilmesi işlemidir. Çoğunlukla kansere bağlı ağrılarda uygulanır.